Zapraszamy do kontaktu pon-pt
8:00-16:00 22 100 46 60

Promocja: „Firma i konto za 0 zł na zawsze”
Czas trwania promocji: od 01.06.2023 r. do 18.09.2023 r.
Link do wniosku
: https://form.mbank.pl/app/f_rachunki/index.htm?promocja=sk150-m&option=sk&pom=s

Kto może skorzystać z promocji: nowi przedsiębiorcy, którzy w okresie trwania promocji założą firmę
w mBanku wraz z rachunkiem firmowym. Promocja tylko dla JDG i spółek cywilnych.

Co zyska Twój klient w promocji „Firma i konto za 0 zł na zawsze”.

0 zł za:

  • prowadzenie rachunku bieżącego
  • 10 pierwszych przelewów w PLN w miesiącu, 10 pierwszych przelewów w EUR (SEPA) do krajów UE oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii z rachunku bieżącego w miesiącu
  • pierwszą kartę debetową do rachunku bieżącego (do wyboru Mastercard Debit Business, Visa Business Debit, Mastercard Business WOŚP i Mastercard Business WOŚP Mobilna)
  • wypłaty w PLN z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski dla wypłat powyżej 100 zł
  • wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet na terenie Polski
 
+500 zł MONEYBACK!

Aby skorzystać z premii należy:

  • Założyć firmę w mBanku
  • Otworzyć rachunek firmowy z kartą debetową MasterCard Debit Business, Mastercard Business WOŚP lub Mastercard Business WOŚP Mobilną
  • W ciągu 30 dni wykonać kartą transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 1 000 zł

Kliknij w przycisk i pobierz niezbędne informacje dotyczące
promocji otwarcia firmy wraz z rachunkiem firmowym w mBanku

Zobacz pozostałe regulaminy:

0 zł za konto firmowe dla reszty form prawnych

Link do wniosku: https://form.mbank.pl/app/f_rachunki/index.htm?promocja=pk24kd2&option=sk&pom=s

Uwaga: Od tej promocji wycofujemy linki spersonalizowane do składania wniosków o rachunek firmowy.

Nota prawna

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Firma i konto za 0 zł na zawsze” są określone w Regulaminie rachunków dla firm, Regulaminie obsługi klientów, Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, Regulaminie kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji „Firma i konto za 0 zł na zawsze” dostępnych na www.mBank.pl/jakzalozycfirme.

Promocja trwa od 01.06.2023 r. do 18.09.2023 r. włącznie i jest skierowana do osób fizycznych, które w dniu składania wniosku o otwarcie firmy nie prowadziły jednoosobowej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646), zwanych dalej Uczestnikami Promocji, które spełnią łącznie następujące warunki:

a. w okresie trwania promocji złożą wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej za pośrednictwem banku wraz z Rachunkiem bieżącym mBiznes konto Standard, na stronie internetowej www.mBank.pl lub na stronach naszych partnerów, w placówce mBanku lub mFinanse, na mLinii (801 300 800 lub +48 42 6300 800), w Biurach Rachunkowych sieci OSCBR będących przedstawicielami CashDirector, na stronach partnerów CashDirector wymienionych na stronie www.superksiegowa.pl, u konsultantów Biura Obsługi Klientów, a także u konsultantów serwisu Superksiegowa.pl pod numerem telefonu +48 22 100 46 70.
b. w okresie trwania promocji zawrą z bankiem umowę o prowadzenie Rachunku bieżącego.

Z Promocji osoba o danym numerze PESEL może skorzystać tylko jeden raz.
Uczestnik Promocji, który spełnił ww. warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard:

1. bezterminowe prowadzenie Rachunku bieżącego za 0 zł,
2. bezterminowo – w każdym miesiącu pakiet 10 darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) z Rachunku bieżącego,
3. bezterminowo – w każdym miesiącu pakiet 10 darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii z Rachunku bieżącego
4. 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do Rachunku bieżącego. Do wyboru karty: Mastercard Debit Business, Visa Business Debit, Mastercard Business WOŚP i Mastercard Business WOŚP Mobilna. Opłata 0 zł dotyczy również wydania pierwszej karty do Rachunku bieżącego
5. 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski – dla wypłat co najmniej 100 zł. Wypłaty poniżej 100 zł – zgodnie z naszą aktualną Taryfą prowizji i opłat dla klientów firmowych,
6. 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, na terenie Polski – zgodnie z naszą aktualną Taryfą prowizji i opłat dla klientów firmowych

Dodatkowo Uczestnik promocji otrzyma 500 zł jednorazowej premii za otwarcie Rachunku bieżącego z kartą debetową Mastercard Debit Business,  Mastercard Business WOŚP lub Mastercard Business WOŚP Mobilną do Rachunku bieżącego, jeśli w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy dokona nią transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 1000 (jednego tysiąca) złotych, które zostaną rozliczone i nie będą anulowane w danym miesiącu kalendarzowym. Premia zostanie wypłacona Uczestnikowi Promocji do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik promocji spełnił warunki jej otrzymania. Dla pozostałych usług, które nie wchodzą w zakres Promocji obowiązują opłaty i prowizje zgodne z naszą aktualną Taryfą prowizji i opłat dla klientów firmowych. Warunki Promocji „Firma i konto za 0 zł na zawsze” dotyczą tylko Rachunku bieżącego objętego Promocją. Uczestnik promocji utraci te warunki, jeśli w trakcie trwania Promocji zawnioskuje o zmianę typu Rachunku bieżącego lub o dodatkowe produkty np. kredyt w Rachunku bieżącym, dopuszczalne saldo debetowe, zmianę taryfy Rachunku bieżącego. Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.