Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Wybór jednej z czterech możliwych form opodatkowania ma wpływ na wysokość podatku, a co za tym idzie, na przyszłość finansową przedsiębiorstwa. W skrajnych przypadkach źle dobrany podatek może spowodować niedopłatę, a w konsekwencji odsetki oraz kary. Zbyt duża liczba przedsiębiorców nie korzysta z możliwości zmiany podatku dochodowego, a brak podjęcia takiego kroku może spowodować opłacanie zawyżonych podatków.

 

Jakie są formy opodatkowania dostępne dla przedsiębiorców?

 1. Karta podatkowa
 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 3. Skala podatkowa 17-32%
 4. Podatek liniowy 19%

 

1. Karta podatkowa – informacje podstawowe
 

 • wysokość podatku jest ustalana na podstawie stawek ustawowych i zależy od:
  • rodzaju działalności (może być tylko jedna)
  • liczby mieszkańców w miejscowości, w której jest prowadzona działalność
  • liczby zatrudnionych pracowników
 • kwotę podatku można obniżać o opłaconą kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • działalność gospodarcza musi być prowadzona wyłącznie na terenie Polski

 • przedsiębiorca nie może wybrać karty podatkowej jeżeli współmałżonek prowadzi działalność gospodarczą w tym samym zakresie

 • zatrudnienie pracowników możliwe jest wyłącznie na podstawie umowy o pracę

 • nie mogą skorzystać z niej przedsiębiorcy, którzy wytwarzają wyroby opodatkowane na podstawie odrębnych przepisów akcyzą

 • przedsiębiorca  nie ma możliwości stosowania odliczeń od dochodu i podatku

(z wyjątkiem składki na ubezpieczenie zdrowotne)

 

 

2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – informacje podstawowe

 

 

Od 2021 r. korzystanie z ryczałtu wydaje się znacznie bardziej atrakcyjne i możliwe dla szerszego kręgu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

W formie ryczałtu rozliczać mogą się podatnicy osiągający przychody:

 

 • z jednoosobowej działalności

 • wspólnik spółki cywilnej

 • wspólnik spółki jawnej

 • przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli przychodu 2 000 000 euro z działalności w 2020 roku

 • z kwartalnego opłacania ryczałtu, skorzystają podatnicy, których przychody nie przekroczyły 2021 roku – 200 000 euro

 

3. Skala podatkowa  - informacje podstawowe

 

 • przedsiębiorca ma możliwość obniżenia przychodów o koszty poniesione na cele działalności gospodarczej

 • dochód przed opodatkowaniem może być pomniejszony o straty z lat ubiegłych poniesione z działalności gospodarczej

 • stosuje się kwotę zmniejszającą podatek (kwotę wolną)

 • przedsiębiorca może na określonych warunkach  rozliczyć się łącznie z dochodami małżonka lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci

 • przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z odliczeń i ulg

 

4. Podatek liniowy – informacje podstawowe

 

Podatek liniowy powinna wybrać osoba, która przekracza dochód około 100 000 zł.

Dokonując wyboru należy zwrócić uwagę czy podatnik:

 • osiąga dochody tylko z działalności gospodarczej

 • ma możliwości skorzystania z ulg podatkowych

 • będzie rozliczał się wspólnie z małżonkiem lub/i dziećmi

 • jest samotnym rodzicem

 

 

 

Ważne pytania:

 

Kiedy można dokonać zmiany formy opodatkowania?

 

 • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód w danym roku

 • jeśli pierwszy przychód został uzyskany w grudniu to do końca roku

 

W jaki sposób można zmienić formę opodatkowania?

 

O zmianie należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego właściwego do swojego miejsca zamieszkania w formie pisemnej lub dokonać aktualizacji wniosku CEIDG-1.

W sytuacji braku złożenia odpowiednich oświadczeń w ustawowym terminie, należy kontynuować zasady opodatkowania z poprzedniego roku.

 

 

Aneta Górska - księgowa, trener biznesu, menedżer

 

 

 

Formy opodatkowania - jakie są oraz kiedy możliwa jest zmiana?

05 lipca 2021

DLA BIURA RACHUNKOWEGO

DLA PRZEDSIĘBIORCY

wróć