Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Zmiany w przepisach dotyczące pakietu e-commerce wprowadzanego do polskich regulacji prawnych są związane z modyfikacjami w dyrektywach unijnych. Nowe przepisy w znacznym stopniu zmieniają sposób rozliczania transakcji z krajami Unii Europejskiej.

 

Główne obszary zmian dla sklepów internetowych

 

Zmiana przewiduje wprowadzenie jednego progu w wysokości 10 000 euro do rejestracji VAT w kraju klienta - do tej pory progi dla każdego kraju do rejestracji były różne. Próg obejmuje sprzedaż towarów,  usług telekomunikacyjnych, nadawczych i świadczonych drogą elektroniczną na rzecz konsumentów. Ponadto, aby opodatkować transakcję w Polsce, nie będzie można przekroczyć tego progu w danym roku podatkowym oraz w roku poprzednim. Niestety w tej kwestii nie ma  przepisów przejściowych,  co może oznaczać, że przedsiębiorcy, którzy przekroczyli wartość nowego progu w zeszłym roku albo do 1 lipca 2021 r., nie będą mogli opodatkować transakcji w Polsce.

 

Zmiana umożliwia rozliczanie sprzedaży do krajów Unii Europejskiej na dwa sposoby:
 

  1. Rejestracja po przekroczeniu limitu 10 000 euro w kraju członkowskim konsumenta
  2. Procedura  OSS (ang. One-Stop-Shop), w  której przedsiębiorca, będzie składał do polskiego urzędu skarbowego kwartalną deklarację.
    W deklaracji należy wykazać  dostawy dla konsumentów z państw Unii Europejskiej oraz będzie mógł zapłacić podatek w polskich złotych.

 

Brak zwolnienia dla importu małych przesyłek
 

Zmiany przewidują zniesienie zwolnienia  dla importu tzw. „małych przesyłek”, tj. towarów o wartości do 22 euro.

 

 

VAT dla zakupu towarów z państw trzecich

 

Nowe przepisy oznaczają, że zakup towarów z państw trzecich będzie opodatkowany podatkiem VAT. Natomiast jeśli przedsiębiorca skorzysta z rozliczania  w procedurze IOSS,  będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT pod warunkiem, że wartość przesyłki nie przekroczy kwoty 150 euro.

 

 

Aneta Górska, księgowa, menedżer, trener biznesu

Pakiet VAT e-commerce - rewolucja podatkowa w handlu

16 lipca 2021

DLA BIURA RACHUNKOWEGO

DLA PRZEDSIĘBIORCY

wróć