Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Już wkrótce – 30 kwietnia 2021 roku (w piątek), mija termin rozliczenia przez osoby fizyczne z dochodów osiągniętych w 2020 roku.  Na co należy zwrócić uwagę?

 

Jakie deklaracje są do wyboru dla rozliczenia osób fizycznych?

 

Każda osoba fizyczna, która uzyskała przychody w ubiegłym roku podatkowym powinna złożyć zeznanie. Osoby fizyczne mają do wyboru kilka formularzy – w zależności od przychodów jakie uzyskali w ubiegłym roku. Są to:

  • PIT-37 – jest przeznaczony dla osób, które pracowały na umowę o pracę, zlecenie i zaliczki na podatek w ciągu roku przekazywał za nie płatnik (np. pracodawca, zleceniodawca)

  • PIT-36 – ten formularz wybieramy zwykle wtedy, gdy osiągamy przychody z różnych źródeł w tym również sami w ciągu roku odprowadzamy zaliczki na podatek dochodowy (np. w sytuacji gdy zawarliśmy umowę zlecenie/ o dzieło z inną osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej). W szczególności mówimy tu o przychodach z działalności nierejestrowanej, z działalności gospodarczej i z pracy za granicą.

  • PIT-36L – to szczególny rodzaj formularza, przeznaczony dla podatników prowadzących działalność gospodarczą i opodatkowanych podatkiem liniowym (tj. do dochodów, dla których ma zastosowanie stawka 19%)

  • PIT-38 – przeznaczony jest dla osób, które w ubiegłym roku podatkowym uzyskały zyski z kapitałów pieniężnych (np. gra na giełdzie, obrót kryptowalutami, sprzedaż udziałów w spółce z o. o.)

  • PIT-39 – deklaracja przeznaczona do rozliczenia sprzedaży nieruchomości

 

Czy możliwa jest sytuacja, że jedna osoba fizyczna składa więcej, niż jedno zeznanie roczne?

 

Może się zdarzyć tak, że będziemy zobowiązani do złożenia kilku deklaracji – aby prawidłowo rozliczyć nasze dochody osiągane z różnych źródeł.

 

W jakim terminie należy się rozliczyć z dochodów za 2020 rok?

 

Rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych mija 30 kwietnia 2021 roku. Do końca kwietnia należy złożyć zeznanie roczne i wpłacić (o ile wystąpi taka potrzeba) należny podatek do Urzędu Skarbowego. 

 

Czy złożenie  zeznania rocznego i wpłata podatku muszą nastąpić jednocześnie?

 

Nie. Jeżeli z zeznania rocznego wynika konieczność zapłacenia podatku, to nie ma przeszkód, aby zeznanie roczne zostało złożone wcześniej, a należny podatek zapłacony został w innym terminie (w obu wypadkach nie może to być jednak później, niż 30 kwietnia).

 

Gdzie znajdę numer rachunku bankowego, na który powinienem wpłacić należny podatek dochodowy?

 

Jeżeli w przypadku rozliczenia wystąpi konieczność dopłaty podatku, podatek wpłaca się na indywidualny mikrorachunek podatnika. Mikrorachunek można wygenerować na stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

W rozliczaniu deklaracji oraz przy generowaniu rachunku osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej powinny posługiwać się swoim numerem PESEL.

 

Co grozi za brak rozliczenia z urzędem skarbowym w terminie?

 

Brak rozliczenia w terminie może grozić odpowiedzialnością karno-skarbową i odsetkami za zwłokę. Remedium na tą sytuację jest wprowadzona usługa „Twój e-PIT”.

 

Czym jest usługa „Twój e-PIT”?

 

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać zeznania podatkowego, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu.

 

Czy skorzystanie z usługi „Twój e-PIT” różni się od złożenia zeznania rocznego w tradycyjny sposób?

 

Tak. Wprowadzenie usługi Twój e-PIT poniekąd ogranicza negatywne skutki związane z brakiem złożenia deklaracji w terminie, ponieważ w systemie automatycznie dostępne jest zeznanie podatkowe, przygotowane na podstawie danych Urzędu Skarbowego. W przypadku, gdy podatnik nie złoży zeznania i nie zaakceptuje zeznania uzupełnionego w aplikacji twój e-PIT – przygotowane w aplikacji zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone z dniem 30 kwietnia 2021 r. Pozostają zatem jedynie negatywne konsekwencje w postaci odsetek od podatku, który ewentualnie podlegał wpłacie do Urzędu Skarbowego. Jednak w przypadku konieczności dopłaty podatku, urząd skarbowy w terminie do 30 maja powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki.

 

Więcej o usłudze e-PIT przeczytasz tutaj: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/pytania-i-odpowiedzi/

 

Rozliczenia roczne osób fizycznych w 2021 roku

09 marca 2021

DLA BIURA RACHUNKOWEGO

DLA PRZEDSIĘBIORCY

wróć