Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Split payment – co to jest i na czym właściwie polega?

 

Split payment czyli model podzielonej płatności dotyczy podatku VAT oraz realizowania płatności przy wykorzystaniu rachunku VAT. W Polsce obowiązuje od 1 lipca 2018 r. Czym jest split payment? Kogo dotyczy mechanizm podzielonej płatności. Na czym polega? Czy split payment jest obowiązkowy dla wszystkich? I czy może przynieść korzyści podatnikom? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Na czym polega split payment?

 

Split payment znany również jako mechanizm podzielonej płatności (MPP) lub też w skrócie płatność podzielona – w znacznym uproszczeniu polega na oddzieleniu podatku VAT na fakturze od kwoty netto w ramach wynagrodzenia za sprzedane towary i świadczone usługi przy transakcjach B2B. Konieczność stosowania Split payment przy fakturach powyżej 15 tys. brutto obowiązuje od 1 listopada 2019 r. Stosowanie tego rozwiązania jest obligatoryjne przy obrocie towarami i usługami postrzeganymi za wrażliwe, które zostały szczegółowo ujęte w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Wspomniany dokument wskazuje jako towary i usługi wrażliwe m.in. paliwa, węgiel, stal, elektronikę w tym smartfony i tablety oraz usługi budowlane.

 

Split payment a wpływy z podatku VAT

 

Głównym założeniem wprowadzenia płatności podzielonej jest zmniejszenie czarnego rynku w Polsce oraz zapobieganie oszustwom podatkowym, poprzez monitorowanie procesu odprowadzania podatku VAT do budżetu państwa. Stosując MPP kwota netto wskazana na fakturze, zostaje wysłana na rachunek bankowy podatnika, natomiast wartość podatku VAT jest przekazywana na rachunek VAT podatnika.

Płatność podzielona powinna być stosowana przez przedsiębiorców wyłącznie przy transakcjach opłacanych przelewem dla innych VAT-owców. Co ważne wszystkie transakcje Split payment muszą zostać opłacone za pomocą kont firmowych.

 

Jak split payment wygląda w praktyce?

 

Stosując Split payment podatnik reguluje płatność za kupiony towar lub usługę, realizując jeden przelew, ale na dwa konta. Należność netto oraz wartość podatku powinny trafić na dwa oddzielne rachunki bankowe:

 • należności netto – należy wysłać na dowolny rachunek wskazany przez sprzedającego,

 • kwota podatku – na dedykowany rachunek przeznaczony dla potrzeb rozliczenia podatku (rachunek VAT), przy czym dostęp do środków zgromadzonych na tym rachunku jest dla podatnika ograniczony. 

Split payment to nic innego jak sposób uregulowania należności w obrocie gospodarczym. Warto zauważyć, że zgodnie z art. 108a ust. 2 ustawy o VAT prowadzący działalność gospodarczą nie musi regulować wartości podatku VAT podanego na fakturze jedną transakcją – może podzielić należność na części. Najważniejsze, aby dokonywać wpłaty na rachunek VAT, który jest dedykowany konkretnej firmie.

Warto pamiętać, że należność netto za kupione towary i usługi powinna zostać uregulowana na standardowy rachunek bankowy określony przez sprzedawcę na fakturze – w tym przypadku nie jest możliwa płatność gotówkąWydatki firmy powyżej 15 tys. zł opłacone w ten sposób nie są uwzględniane jako koszt uzyskania przychodu.

 

Adnotacja „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze VAT

 

Jeżeli jesteś nabywcą towarów lub usług a na fakturze VAT widnieje adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”, spełnione są wszystkie warunki to  zostałeś zobowiązany do opłacenia tej należności właśnie w ten sposób. Pamiętaj, że podczas uregulowania płatności Split payment, powinieneś wskazać:

 • kwotę podatku VAT

 • kwotę sprzedaży brutto

 • numer faktury,

 • NIP dostawcy 

Należy zwrócić uwagę, że płatność podzieloną wykonuje się z poziomu firmowego rachunku bankowego. Niektóre banki już przy otwarciu okna do wykonania przelewu pozwalają wybrać typ przelewu i gdy użytkownik kliknie przycisk „Podzielona płatność VAT”, automatycznie ukazuje się pole do wpisania kwoty brutto oraz wartości podatku VAT.

 

Czy Split payment jest obowiązkowy?

 

Mechanizm płatności podzielonej obowiązuje od 1 lipca 2018 roku. Można przyjąć, że zastępuje on mechanizm odwrotnego obciążenia, który zakładał, że to osoba nabywająca towar lub usługę jest zobowiązana, aby rozliczyć należności wynikające z podatku VAT.

Warto jednak zauważyć, że obowiązek stosowania płatności podzielonej spoczywa na przedsiębiorcy, gdy zostaną spełnione poniższe warunki:

 • należność transakcji brutto wynosi 15 tys. lub więcej

 • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku nr 15 ustawy o VAT

 • sprzedawca oraz kupujący są podatnikami (transakcja B2B) 

Podsumowując stosowanie płatności podzielonej przez przedsiębiorców ma na celu ograniczenie nadużyć podatkowych w tym „wyprowadzania” wartości należnych z podatku VAT z Polski przez nieuczciwych podatników. Według pierwszych założeń mechanizm podzielonej płatności miał być dobrowolnym sposobem na uregulowania należności w obrocie gospodarczym – jednak aktualnie jest to rozwiązanie obowiązkowe dla Vatowców, gdy spełniają przedstawione wyżej wymagania.

Produkty objęte obowiązkiem mechanizmu płatności podzielonej (MPP)

Według załącznika nr 15 do ustawy o VAT objęcie obowiązkowym Split payment dotyczy między innymi płatności za takie produkty i usługi jak:

 • paliwa

 • stal, wyroby stalowe

 • złom, odpady

 • metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź)

 • folia stretch

 • tablety, smartfony, konsole

 • usługi budowlane

 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych

 • węgiel i produkty węglowe

 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria 

 •  

Zmiany w Split payment w 2021

 

Z pierwszym dniem 2021 r. ustawa o VAT została zaktualizowana pod kątem obostrzeń prawnych wokół mechanizmu płatności podzielonej (MPP):

 • sprecyzowano przepisy odnoszące się do kwoty, od której Split payment jest obligatoryjny

 • dodano zmianę w zakresie niestosowania płatności podzielonej również względem potrąceń pozakodeksowych

 • wprowadzono przepis pozwalający na złożenie wniosku o uwolnienie środków także przez inne podmioty, które nie są VATowcami, a mają środki finansowe na rachunku VAT

 • rozwinięto system korzyści dla podatników w związku ze stosowaniem Split payment. 

 •  

Split payment korzystny dla biznesu

 

W większości przypadków korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności przynosi korzyści przedsiębiorcom. Korzystając z tej opcji prowadzący biznes, może zmniejszyć należność zobowiązania podatkowego.

Z prawnego punktu widzenia korzystając z MPP przedsiębiorca unika osądzenia o wsparcie lub współudział w nieuczciwych procesach rynkowych, które mogłyby polegać na wyłudzeniach podatkowych przez nieuczciwych kontrahentów.

 

Split payment – co to jest i na czym właściwie polega?

31 maja 2021

DLA BIURA RACHUNKOWEGO

DLA PRZEDSIĘBIORCY

wróć