Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Koszt udziału w szkoleniu:

 

Jest możliwość udziału w trzech blokach szkoleniowych organizowanych we współpracy z Mariański Group lub w jednym. Koszt udziału w zależności od wariantu, przedstawiają tabele poniżej.


Udział w jednym bloku szkoleniowym:

Udział we wszystkich trzech blokach szkoleniowych:

Jak wziąć udział w szkoleniu?

 

Wystarczy dokonać wpłaty na konto CASHDIRECTOR S.A.:

PL96 1140 2105 0000 3274 4400 1001 z tytułem ‘Opłata za szkolenie – Mariański Group’, w wysokości zgodnej z posiadanym statusem i wybranym wariantem szkolenia, a potwierdzenie przelewu przesłać na adres [email protected] Jeśli decydujecie się Państwo na 1 blok szkoleniowy, w wiadomości e-mailowej prosimy również o wskazanie tematu, który Państwa interesuje. W odpowiedzi na zgłoszenie, prześlemy link rejestracyjny, umożliwiający udział w wydarzeniu on-line. Prosimy pamiętać o doliczeniu podatku VAT do podanych kwot.

wróć

Program szkolenia:

 

1. Transakcje łańcuchowe:

a) Pojęcie transakcji łańcuchowych

b) Określenie miejsca świadczenia przy dostawie towarów

c) Dostawa ruchoma i dostawa nieruchoma – zasady ogólne

d) Podmiot pośredniczący w transakcjach łańcuchowych (UE)

e) Nowelizacja z 1 lipca 2020 r.
 

Transakcje trójstronne:
 

a) Transakcje trójstronne – rozliczenie na zasadach ogólnych

- Przyporządkowanie transportu towarów dostawie dokonanej przez pierwszego podatnika

- Przyporządkowanie transportu towarów dostawie dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika

b) Transakcje trójstronne – rozliczenie w ramach procedury uproszczonej WTT

- Pojęcie WTT i warunki zastosowania procedury uproszczonej

- Procedura uproszona WTT

Transakcje łańcuchowe i trójstronne

Konrad Dura, Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podatkowej podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie podatków bezpośrednich oraz podatku VAT oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podatników w trakcie sporów toczących się przed organami podatkowymi, skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Reprezentował licznych klientów z branży paliwowej, budowlanej oraz działających w sektorze handlu elektroniką. Autor bądź współautor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego dla branży farmaceutycznej.

 

Wojciech Słapczyński, Associate w Mariański Group

Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym dla spółek kapitałowych w formie komentarzy podatkowych, wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych oraz innego rodzaju pism podatkowych. Uczestniczy w projektach związanych z compliance podatkowym, przeglądach podatkowych, przeprowadza też projekty typu „due diligence” oraz klasyfikuje towary i usługi dla celów podatku VAT. Specjalizuje się w projektach polegających na implementacji efektywnych podatkowo rozliczeń podatku VAT w instytucjach finansowych ‒ głównie projektach dotyczących kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży oraz importu usług. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze instytucji finansowych, w szczególności banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz spółek leasingowych. Swoje dotychczasowe ponad 10-letnie doświadczenie zdobywał w firmach wielkiej czwórki.

 

Mariusz Miśkiewicz, Straszy konsultant w Mariański Group

Zajmuje się bieżącą obsługą klientów głównie w zakresie kwestii związanych z podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług, w tym sporządzaniem opinii podatkowych. Uczestniczył w wielu procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw uwzględniających zarówno podatkowe aspekty krajowe jak i transgraniczne, jak również kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi. Brał udział m.in. w projektach realizowanych na rzecz podmiotów z  branży IT, telekomunikacji, nieruchomości oraz budownictwa. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych, sądowych oraz egzekucyjnych.

31 sierpnia
godz. 11:45-13:15

DLA BIURA RACHUNKOWEGO

DLA PRZEDSIĘBIORCY

wróć