Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT.

 

Celem zmiany jest ułatwienie przedsiębiorcom wywiązywanie się z obowiązków ewidencyjnych oraz wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

 

Faktury do 450 zł (100 Euro)

 

Została wprowadzona możliwość zbiorczego rejestrowania paragonów z NIP, oznaczonych jako faktury uproszczone oraz dokumentów za przejazdy autostradą i bilety jednorazowe.

 

Przypominamy, że faktura uproszczona to paragon z NIP do kwoty 450 zł.

 

JPK_VAT - dokumenty „RO” i „WEW”

 

Stwierdzono, że sprzedaż udokumentowana zbiorczym raportem z kasy rejestrującej (fiskalnej) „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będzie oznaczana kodami GTU.

 

Transakcje pozaunijne - z wykorzystaniem pośredników (interfejsów elektronicznych)

 

Doprecyzowano, że imię i nazwisko lub nazwa nadawcy lub eksportera podaje się w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, a nie deklaracji importowej.

 

Nowe oznaczenia kodami GTU

 

Doprecyzowano pod względem merytorycznym i formalnym przepisy odnoszące się do oznaczeń (GTU) niektórych grup towarów i usług.

 

Zmieniono sposób oznaczeń z  „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”.

Ponadto doprecyzowano zapisy wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015.

 

 

Uchylenie oznaczenia „MPP” w JPK_V7

 

Zlikwidowano obowiązek oznaczania MPP w części ewidencyjnej, zarówno po stronie sprzedającego i nabywcy.

 

Nadal jednak w przypadku sprzedaży obowiązkiem jest wystawienie faktury z opisem “metoda podzielonej płatności” - o ile taka konieczność wynika z ustawy o VAT (transakcja powyżej 15.000 zł na towarach/usługach z załącznika nr 15 do ustawy).

 

Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym oznaczeniem „WSTO_EE”

 

Oznaczenie WSTO_EE stosować należy do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów  na odległość, które w momencie rozpoczęcia wysyłki znajdują się na terytorium kraju oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

 

Oznaczenie w JPK ulgi na złe długi w VAT

 

Ulgę na złe długi w podatku od towarów i usług (VAT) wykazuje się w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK_V7. Przedsiębiorcy, którzy zastosują ulgę, muszą oznaczyć w części ewidencyjnej JPK pole - „Korekta Podstawy Opodatkowania”.

 

Oprócz wyżej wymienionych zmian przypominamy, że od 1 lipca 2021:

 

Kolejne branże mają obowiązek posiadania kasy online

  • budowlana;
  • fryzjerska;
  • kosmetyczna i kosmetologiczna;
  • prawnicza;
  • związana z opieką medyczną, którą świadczą lekarze i dentyści;
  • w ramach działalności obiektów, które służą polepszeniu kondycji fizycznej.
  •  

Nowa wersja VAT-R

Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R(15).

 

Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze w formie elektronicznej

 

Została wprowadzona możliwość wysyłania elektronicznych tytułów wykonawczych,

co przyspieszy korespondencję do naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych KAS i skróci czas do wszczęcia egzekucji.

 

 

Aneta Górska, księgowa, menedżer, trener biznesu

Zmiany JPK od 1 lipca 2021

16 lipca 2021

DLA BIURA RACHUNKOWEGO

DLA PRZEDSIĘBIORCY

wróć