Zapraszamy do kontaktu pon-pt
8:00-16:00 533 337 816

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych
Biur Rachunkowych

Komfort i bezpieczeństwo współpracy z klientami dzięki nowoczesnym technologiom online

3000

biur w sieci

1200

biur z certyfikatem

#1

nr 1 w Polsce

Stworzona przez

Dlaczego OSCBR?

Tworzymy i udostępniamy nowoczesne narzędzia technologiczne pomagające kontrolować i prowadzić biznes naszym Klientom.

System online do
współpracy z klientami

Zabezpieczenie przed
błędami i mandatami

Wsparcie
merytoryczne dla biur

Oszczędność
czasu i pieniędzy

Zwiększenie liczby
klientów

Certyfikat potwierdzający wysoką jakość

Zyskaj możliwość zakładania
firmy i konta firmowego, dzięki współpracy z mBankiem

Podczas zakładania firmy, Twoi klienci mogą teraz skorzystać z promocji konta firmowego za 0 zł na zawsze.

Zobacz warunki promocji: link do regulaminu

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Firma i konto bezterminowo za 0zł” są określone w Regulaminie rachunków dla firm, Regulaminie obsługi klientów, Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, Regulaminie kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji „Firma i konto za 0 zł na zawsze” dostępnych na www.mBank.pl/jakzalozycfirme. Promocja trwa od 16.11.2023 r. do 31.01.2024 r. włącznie i jest skierowana do osób fizycznych, które w dniu składania wniosku o otwarcie firmy nie prowadziły jednoosobowej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646), zwanych dalej Uczestnikami Promocji, które spełnią łącznie następujące warunki:

a. w okresie trwania promocji złożą wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej za pośrednictwem banku wraz z Rachunkiem bieżącym mBiznes konto Standard, na stronie internetowej www.mBank.pl lub na stronach naszych partnerów, w placówce mBanku lub mFinanse, na mLinii (801 300 800 lub +48 42 6300 800), w Biurach Rachunkowych sieci OSCBR będących przedstawicielami CashDirector, na stronach partnerów CashDirector wymienionych na stronie www.superksiegowa.pl, u konsultantów Biura Obsługi Klientów, a także u konsultantów serwisu Superksiegowa.pl pod numerem telefonu +48 22 100 46 70.
b. w okresie trwania promocji zawrą z bankiem umowę o prowadzenie Rachunku bieżącego.

Z Promocji osoba o danym numerze PESEL może skorzystać tylko jeden raz.
Uczestnik Promocji, który spełnił ww. warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard:

1. bezterminowe prowadzenie Rachunku bieżącego za 0 zł,
2. bezterminowo – w każdym miesiącu pakiet 10 darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) z Rachunku bieżącego,
3. bezterminowo – w każdym miesiącu pakiet 10 darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii z Rachunku bieżącego
4. 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do Rachunku bieżącego. Do wyboru karty: Mastercard Debit Business, Visa Business Debit, Mastercard Business WOŚP i Mastercard Business WOŚP Mobilna. Opłata 0 zł dotyczy również wydania pierwszej karty do Rachunku bieżącego

Dodatkowo Uczestnik promocji otrzyma 500 zł jednorazowej premii za otwarcie Rachunku bieżącego z kartą debetową Mastercard Debit Business,  Mastercard Business WOŚP lub Mastercard Business WOŚP Mobilną do Rachunku bieżącego, jeśli w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy dokona nią transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 1000 (jednego tysiąca) złotych, które zostaną rozliczone i nie będą anulowane w danym miesiącu kalendarzowym. Premia zostanie wypłacona Uczestnikowi Promocji do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik promocji spełnił warunki jej otrzymania. Dla pozostałych usług, które nie wchodzą w zakres Promocji obowiązują opłaty i prowizje zgodne z naszą aktualną Taryfą prowizji i opłat dla klientów firmowych. Warunki Promocji „Firma i konto za 0 zł na zawsze” dotyczą tylko Rachunku bieżącego objętego Promocją. Uczestnik promocji utraci te warunki, jeśli w trakcie trwania Promocji zawnioskuje o zmianę typu Rachunku bieżącego lub o dodatkowe produkty np. kredyt w Rachunku bieżącym, dopuszczalne saldo debetowe, zmianę taryfy Rachunku bieżącego. Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.

Jak dołączyć do sieci?

1

Spotkanie inaugurujące
rozpoczęcie certyfikacji

2

Pozyskanie 10 Klientów
do uruchomienia konta
z systemem mOrganizer finansów

3

Udział w szkoleniu
z obsługi systemu księgowego

4

Certyfikacja

 

„Przedsiębiorcy deklarują, że “nieświadomie łamią prawo” z powodu nieznajomości przepisów. OSCBR ma pomóc księgowym w utrzymaniu ich ważnej roli w życiu klientów poprzez przekazywanie wiedzy, “miękkich” umiejętności np. ułatwiających rozmowy z klientem, czy też dawanie możliwości wymiany doświadczeń z innymi, zwłaszcza gdy przepisy nie dają jednoznacznej interpretacji“

ANITA GOŁĘBIEWSKA, Dyrektor Zarządzająca OSCBR

“Razem z CashDirector S.A. przeprowadziliśmy badania rynkowe, które pokazały nam, że z jednej strony przedsiębiorcy oczekują wiedzy i wsparcia od swoich księgowych. Darzą ich ogromnym zaufaniem a ich relacja często wykracza poza zwykłe wykonywanie usług”

PIOTR TEODORCZYK, Dyrektor Departamentu  Klienta Firmowego w mBank